Beter onderwijs werkt

Rekenspelletjes die helpen rekenproblemen op te lossen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren van rekenen. In groep 3 en 4 wordt een groot deel van de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeger of later te maken krijgen met wat we rekenproblemen noemen. Het is echt belangrijk om problemen met rekenen tijdig te ontdekken, zodat je er misschien wat aan kan doen. Wat zijn die rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder en leerkracht? In dit uitgebreide artikel gaan we er dieper op in.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer mee kan komen met de rest van de groep. Zo’n rekenprobleem kan best klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind kennis en vaardigheden om een som op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, zal de achterstand mogelijk groeien. Daarmee nemen ook problemen in het leren rekenen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw betreden moeten ze veel strategieën kunnen aanroepen en is het dus van groot belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het leren rekenen wordt stapje voor stapje opgebouwd vanaf de lagere groepen. Getalbegrip wordt al snel gevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals delen, vermenigvuldigen, rekenen met breuken, kommagetallen, procenten, maten en gewichten. Kort samengevat heeft een rekenprobleem op alle onderdelen een behoorlijke invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferen. Niet zelden leidt dit tot frustratie bij een kind, waardoor er iets ergers gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Omdat rekenen veel tijd kost is het van belang dat kinderen gemotiveerd blijven. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden vakken gegeven die op rekenen stoelen.

Problemen voorkomen

Het mag zeker niet de bedoeling zijn om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen startende problemen signaleren en oplossen. In dat geval hebben we het over een gecontroleerd rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden niet zal snappen, is het belangrijk om actie te ondernemen. De meeste problemen in het rekenen zijn gelukkig te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn voorbeelden van vaardigheden die zowel op school als thuis getraind en versterkt kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen en kun je eigenlijk overal doen.

Overzicht rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? We zetten ze graag op een rijtje:

Dobbelend beter in rekenen
Wie gooit de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 en 4.

Kaartje draaien
Pak een pakje speelkaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai beurtelings een kaart om. Het hoogste cijfer wint.

Optellen en aftrekken
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem daarna een ander getal en laat je kind het getal er dan bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
Tafels zijn heel vaak een probleem bij leren rekenen maar kun je goed trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een eigen happerttje. Later kun je de lastigste opschrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 start met het noemen van een som, speler 2 rijgt een ketting via het antwoord. Zoals 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11 enzovoorts. Hoe ver komen jullie? Een afspraak op school maak je zo en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind problemen met rekenen te hebben. Er zijn veel rekenproblemen die snel op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën kan een probleem worden verholpen. Thuis kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een paar spelletjes die kinderen laten rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een deel van de rekenproblemen die leerlingen tijdens hun schoolloopbaan op kunnen lopen.
Maak simpel je website Eigen site maken